Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Proč putovat?

aneb 12 dobrých důvodů,
proč se vydat na cestu a přemýšlet

Evropská poutní cesta via Nova nese podtitul „Směřování pro 21. století“. Co hledá dnešní člověk, jenž nepodléhá zcela konzumnímu životu?

1. Hledání smyslu bytí

Přes všechno bohatství, nebo možná právě proto, zůstávají pro mnohého dnešních člověka nevyřešené otázky smyslu naší existence. Citlivý člověk tímto trpí a může i onemocnět.

2. Mír a spravedlnost

Zbrojení hodně stojí a může zabíjet. Spirála zbrojení jaderných, chemických a biologických zbraní ohrožuje samu podstatu lidstva. Stejně aktivní jako je postoj vůči terorismu opovrhujícímu životem, měl by být aktivní evropský přístup k hladomoru na jihu. Klid a mír bez spravedlnosti nelze očekávat.

3. Uchování všech stvoření

Dnešní člověk může plnohodnotně prožívat svůj život, pouze zůstává-li zdravé prostředí v němž žije. Je naším úkolem uchování rostlin, živočichů, klimatu, krajiny i ochrana proti hluku.

4. Umírněnost

Nelze chtít hromadit stále více a více! Rozeznat meze a udržet je osvobozuje od tlaku.

5. Uvolnění strnulosti a osvobození od svazujících předsudků

Tradice, byrokracie a média nás příliš často svazují do šablon, jak co dělat. Pružnost a občanská odvaha jsou pomáhají.

6. Rovnost mužů a žen

Po celá staletí byly přehlíženy jedinečné schopnosti žen. Rovnost žen ve společnosti není „laskavost“, ale nutnost.

7. Zpomalení

Celé národy jsou pod tlakem času a výkonu, aby obstály v konkurenci s jinými národy. Všichni proti všem. Toužíme po hospodářském řádu 21. století, který nepovede ke štvaní a kořistění, ale uplatní sociální, kulturní a ekologické rámce umožňující plnohodnotný život člověka.

8. Ucelené vzdělání

Účelová, především na ekonomickou výkonnost zaměřené výchova, opomíjí ostatní oblasti rozvoje osobnosti. Stejně důležité je vzdělání v oblasti lidské, sociální a duchovní. Vědomí je více než mnoho vědomostí!

9. Bůh v nebi je nyní mnohým příliš vzdálen

Na druhé straně člověk touží po jistotě, jež mu dává oporu a smysl. Otázka Boha není jen otázkou pro církve, ale dotýká se mnoha lidí, celé společnosti. Stále více lidí touží po duchovních prožitcích. Kromě kostelů, mohou podněty přinášet umění a příroda, ale také rozjímání a modlitba.

10. Priorita pro vše živé

V době rozsáhlého vymírání života si všechny živé bytosti zaslouží přednost před produkcí. Šetrné nakládání se vším, co je, co bylo vytvořeno, prospívá nám samotným i našim dětem a mělo by se také mělo odrazit v pouti.

11. Udržitelnost

21. století se bude již s ohledem na požadavky rostoucí populace stěží vyznačovat nekončícím růstem spotřeby. Potřebujeme kontinuální ekonomický rozvoj se zřetelem na to, kolik surovin můžeme spotřebovat a kolik odpadů zanechat.

12. Princip naděje

Přes všechna velká dnešní i budoucí rizika je důležité nezůstat pasivní, ale snažit se, aby se každý svým způsobem života a prostřednictvím své osobní odvahy mohl zúčastnit v procesu úspěšné obnovy z 21. století.

Přečtěte si i jednu z úvah Konrada Habergera na toto téma.

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.