Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Vchynicko–Tetovský plavební kanál

Plavební kanál, vybudovaný v letech 1799–1801 schwarzenberským stavitelem Josefem Rosenauerem, sloužil k přepravě šumavského dříví. Ve své trase obcházel nesplavný úsek Vydry od Antýglu po Čeňkovu Pilu.

Plavební kanál je významnou technickou památkou, pojmenovanou podle názvu bývalé vesnice Vchynice–Tetov. S nápadem vybudovat plavební kanál přišel císařský komisař prácheňského kraje von Bayerweck, inspirován Schwarzenberským kanálem. Návrh počítal vybudovat na prášilském panství plavební systém, který by umožnil přiblížit velké bohatství dřeva nejen prášilských lesů, ale též odlehlých prostorů města Kašperských Hor a kamerálního lesa pod Roklanem Praze. Ovšem majitele prášilského panství Filipa Kinského nepřesvědčil. O stavu věcí se dozvěděl schwarzenberský knížecí inženýr Josef Rosenauer, tvůrce Schwarzenberského plavebního kanálu, rozpoznal proveditelnost plavebního zařízení i ve zdejších lesích a radil knížeti Josefu Schwarzenbergovi koupit buď zdejší dřevo či celé panství Prášily. Koupě panství byla pak skutečně velice rychle uzavřena roku 1799, Rosenauer sám vedl převzetí a zároveň vypracoval projekt kanálu. Kanál byl vybudován v letech 1799–1801 a sloužil k plavbě metrového dřeva. Jako spojnice Vydry a Křemelné (přes Sekerský potok) obcházel nesplavný úsek pod Antýglem. Jeho délka byla 14,4 km, výškový rozdíl 190 m, koryto bylo až 5 m široké, 1,6 m hluboké. Na několika místech jsou dodnes původní kamenné mostky a části vyzděného koryta. Dřevo se plavilo až k Paulině louce, kde se svazovalo do vorů a plavilo se dál do Sušice (zde se používalo ve zdejší slavné sirkárně) nebo až do Prahy. Dnes v kanále proudí voda jen asi na 10 km k rozvodně vody v Mechově (postavena 1937–1938), odtud voda pokračuje podzemním potrubím do akumulační nádrže pod Sedelským vrchem. Voda dále padá dalším potrubím do hydroelektrárny v Čeňkově Pile, nejvýkonnější vodní elektrárny v západních Čechách.

Plavební kanál začíná u hradlového mostu. Hradla u mostu sloužila k usměrnění plaveného dříví. První 2 km vede kanál podél Vydry až nad bývalý královácký dvorec Antýgl, kde se prudce stáčí zpět a vede podél Rokyty a kolem Kostelního vrchu k osadě Mechov. Zde překračuje silnici Srní–Prášily a pokračuje pod Spálený vrch. K plavebnímu účelu kanál sloužil ještě počátkem 20. století. Do roku 1958 byl využíván k Rokytě. Dnes je podél kanálu vedena naučná stezka.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.