Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Tochovice

Tochovice jsou poprvé zmiňovány na konci 13. století, kdy byly, jako královský majetek, darovány Václavem II. Ostrovskému klášteru v Davli. V první polovině 16. století na zdejší tvrzi přechovávala vdova po Oldřichu Vranovském z Valdeka pomocníky loupeživého rytíře Malovce a věci z jejich loupeží, a tak byla tvrz vypálena a její majitelka popravena. Později Tochovice patřily pánům z Březnice, Lokšanským či Újezdským, až v roce 1823 připadly Schwarzenberkům.

Kostel sv. Martina zde stával již roku 1331. Z tohoto kostela se zachoval presbytář a gotický portál. Ve zdech jsou osazeny staré náhrobníky, z nichž nás zaujme náhrobník Benigny Kolowratové, sestry Filipíny Welserové.

Na místě původní tvrze byl vystaven dvoukřídlový empírový zámek s anglickým parkem. Tvrz stávala asi v místech západního křídla, kde je dnes otevřená arkáda. Po obou stranách rizalitu středního části zámku jsou umístěné průjezdy. Dva štíty na zadních průčelích křídel mají plastickou výzdobu. Arnošt Schwarzenberg vlastnil Tochovice do roku 1949. Později zde sídlil Státní statek Tochovice. Po roce 1989 byl zámek navrácen v restituci paní Anně Bucherové.

Při hlavní silnici stojí kaple sv. Anny, kde se konali pobožnosti již před rokem 1780. O kousek dál stojí socha sv. Jana Nepomuckého, jež byla postavena v roce 1765 a ve svátek sv. Jana se k ní konával průvod z kostela sv. Martina.

Mezi nejslavnější zdejší osobnosti patří Bedřich Schwarzenberg (1862–1936). Pro své vlastnosti, mezi kterými vynikala píle, úsilí a boj za spravedlnost, byl nazýván jihočeským kavalírem. Tento doktor práv býval například okresním starostou v Mirovicích, Milevsku a členem okresního výboru v Písku, předseda Ústřední hospodářské společnosti pro království České, člen sněmu království Českého, člen říšské rady za konservativní velkostatek, předseda První vzájemné české pojišťovny, člen panské sněmovny, president zemědělské rady, předseda společnosti Národního muzea atd..

Slavným rodákem je Miloslav Jeník (1884–1944), zpěvák národního divadla.

Tochovice mají také dlouholetou tradice chovu sportovních koní. Dostihové závodiště zde vzniklo v roce 1967. Velkou zásluhu na rozvoji zdejšího dostihového sportu po roce 1989 má ing. Václav Chaloupka, čtyřnásobný vítěz nejznámějšího českého dostihového závodu – Velké pardubické.

Informace

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.