Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Rokyta

V informačním středisku NP Šumava zřízeném v rekonstruované schwarzenberské hájovně se dnes nachází stálá muzejní expozice, zaměřená na historii a osídlení horní Šumavy, především však na lesní hospodaření a plavení dřeva. V blízkosti budovy informačního střediska Správy NP se nachází jedna ze dvou šumavských geologických expozic Správy NP a CHKO Šumava. Na travnaté ploše jsou zde shromážděny vzorky hornin z území NP i CHKO.

Expozice odkrývá část geologické historie Šumavy, staré okolo 360 milionů let. Na každém vzorku je část plochy vyhlazena, vzorky jsou opatřeny popiskami, tabulkami a mapkami. Uprostřed expozice je pavilon s 16 informačními tabulemi. Ve vzorcích jsou zastoupeny typické šumavské horniny: magmatické – granity, diority, porfyry, metamorfované horniny – ortoruly, svory, fylity, ruly a další. U vstupu do expozice je umístěna dřevěná skulptura člověka zhmotňující nelehký zápas obyvatel Šumavy s všudypřítomným kamením při zajišťování obživy na horských políčkách.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.