Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Záhrobí

Název obce ukazuje nejspíše na staroslovanské pohřebiště. První písemná zmínka o obci je až z roku 1555. Býval zde statek, který koupil na počátku 16. století syn Jindřicha Běšína z Běšin. V roce 1654 zde na svobodnickém dvorci hospodařil Mstic Běšín z Běšin. Dvůr vyhořel v roce 1733. Ves patřila do březnického panství a do roku 1879 byla obec spojena s obcí Leletice. Na návsi stojí kaple Blahoslavené Panny Marie, která byla postavena v roce 1888.

Údajně keltská čtyřúhelníková svatyně stojí na návrší Budín (svah V šancích) s pěkným rozhledem jižně od obce. Ze svatyně se plně dochoval západní val s příkopem (severojižní směr) v délce 85 m a částečně val jižní, který po 77 metrech mizí v poli. Valy ohraničují plochu asi 100×90 m, šířka valu a příkopu činí 6 m. Tento typ svatyní obvykle pochází z mladší laténské doby a často byl budován na rozlehlých návrších s mimořádně krásným rozhledem. Uvnitř svatyní probíhaly náboženské rituály pod širým nebem. Tato svatyně byla prý významným centrem Keltů, kteří zde pravděpodobně dohlíželi na rýžování zlata na Závišínském potoce – například v Jamkách, nebo v dalších lokalitách (u Újezdce a Závišína). Nedávný archeologický průzkum přinesl nálezy částí keramiky z laténské doby a v příkopu byl odkryt žernov (mlýnský kámen) z této doby.

Pro vznik valů je několik dalších teorií. Třeba, že je nechal postavit Jan Žižka při obléhání tvrziště na Hradě. Další teorie je spojena s českým vojskem vedeným Kristiánem z Anhaltu, které zde 4. 10. 1620 odpočívalo a valy na Budínu vybudovalo při této příležitosti. Vojsko, které zde údajně navštívil i zimní král Fridrich Falcký, po dvoudenním odpočinku postoupilo 6. 10. 1620 k Hvožďanům a po cestě vypálilo obec Újezdec.

V okolí Záhrobí (v okruhu asi 25 km) lze také zaznamenat zajímavé magnetické anomálie způsobené nejspíše magnetickou horninou, která sem byla zavlečena ledovcem v době ledové. Zdejší pozůstatky keltských valů a oppidum jsou z této horniny postaveny a můžou způsobovat nefunkčnost přístrojů v jejich okolí, jako např. ztrátu signálu pro mobilní telefony, nesprávné vychýlení střelky kompasu atd.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.