Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Vchynice–Tetov II.

Ještě v roce 1910 měla ves 600 obyvatel, ovšem po druhé světové válce ves zanikla. Za svůj název vděčí bývalým majitelům prášilského panství Kinským, kteří měli přídomek „z Vchynic a Tetova“.

Karel Klostermann píše roku 1901 v románu Kam spějí děti: „Dědina Chynice–Tetovo leží ve východním a jihovýchodním svahu Adamsberka; chalupy vesměs stejné, dřevěné, tu a tam na kamenné podezdívce spočívající, s lomenicemi postrannými, běží podle cesty z Rehberka do Mádru vedoucí; každá stojí na příslušícím k ní lánu úzkém, ale dosti dlouhém, sbíhajícím v podobě pravidelného obdélníku s nejvyššího hřbetu jmenované hory až hluboko do údolí Vydry, kde levý břeh tvoří mez. Jednotlivé lány jsou od sebe odděleny mocnými, širokými kamennými hradbami, naházenými prvními osadníky, kteří r. 1780 koupili pralesem pokryté stráně od panství štubenbašského, náležejícího tehdá hraběti Kinskému ze Vchynic a Tetova, jemuž na počest pojmenovali nově založenou, pralesu vyrvanou osadu. Nehledíc k některým osadám povstalým při nově odkrytých uhelných báních, Chynice–Tetov jest jedna z nejmladších dědin v království Českém, dojista nejmladší z těch, jež vznikly na osnově zemědělské.“

A o 14 let později v povídce Zmizelá osada: „Vesnice Chýnice–Tetovo povstala v prvních letech osmdesátých XVIII. věku, kde několik sedláků z královské svobodné rychty ‚Stodůlský Podíl‘ 1. díl (Rehberg) zakoupilo od panství Stubenbašského, náležejícího tehdy hraběti Kinskému […] po celém nebo polovičném lánu, sbíhajícího dosti úzkým pruhem téměř s temena Adamsberku až k řece Vydře. […] Přes to, že všecek kraj má vysokou polohu a více než půl roku leží pod sněhem – lány spadají s výše 1 050 m do 937 m při samé řece – daří se tu hlavně žitné jaři, ovsu, bramborům, zelí a zvláště překrásnému lnu, louky pak dávají hojnost výborného sena; vše se ovšem pozdě sklízí, obilí z části až v září, sena koncem srpna.“

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.