Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Újezd u Chanovic

První písemná zpráva je z roku 1366, která se zmiňuje o zdejší osadě jako o Vgyezdeczi.

Zajímavá je historie zdejší škrobárny. Ta pracovala nejdříve od roku 1835 jako lihovar a později jako cukrovar. Kolem roku 1890 byla přestavěna na škrobárnu, ve které se pracovalo až do roku 1947. Komín bývalé škrobárny vévodí Újezdu dodnes. Nemovitou kulturní památkou je špýchar statku čp. 7. V obci stojí kaple sv. Vojtěcha z roku 1947. Další kaplička sv. Vojtěcha, tentokrát i se studánkou (voda z ní prý léčí oční neduhy) leží asi 1 km chůze do vrchu. Každý rok na svátek sv. Vojtěcha se sem koná pouť.

Újezd býval ve středověku většinou málo osídlený územní celek (soubor polností) postupně osídlovaný a stával se tak základem budoucího panství. Označoval se pomocí několika svědků, kteří na koních vytyčili hranice onoho území. Odtud plyne i název újezd. V Čechách existuje okolo 120 obcí, v jejímž názvu je obsaženo slovo újezd. Později nese osada jména Augezd, Augezdecz, Újezdec, Újezd.

První známý držitel Újezda byl Pešek řečený Kachovec, jenž je připomínán jako svědek při vymezování majetkových hranic mezi Buškem z Oseka a velkoborským statkem. Dalšími známými majiteli jsou v závěru 15. a v první polovině 16. století Lažanští z Bukové, od roku 1542 Strojetičtí ze Strojetic. Ti okolo roku 1596 prodali Újezd Adamu Předenici z Předenic. V roce 1627 koupili Újezd s tvrzí a statkem Chanovští z Dlouhé Vsi. Pod chanovické panství patřil Újezd až do roku 1945. Při různých reorganizacích státní správy patřil Újezd pod okres horažďovický, strakonický i klatovský. Od roku 1971 je Újezd osadou Obce Chanovice.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.