Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Svéradice

První osídlení zde prokazatelně bylo již v 9. století, což prokázaly nálezy slovanské hradištní keramiky v západní části obce pod vrchem Kostelík.

První písemná zmínka je z roku 1264, kdy ves drží Drslav ze Svéradic. Na vrchu Kostelík stojí kaple sv. Bartoloměje, založená v 2. polovině 16. století pravděpodobně Adamem Chanovským z Dlouhé Vsi a na Chanovicích, jehož rod držel Svéradice 202 let (1467–1669). Na zdejší tvrzi se narodil roku 1581 jezuitský misionář Albrecht Chanovský. Studoval na jezuitských kolejích v Praze u sv. Klimenta a v Českém Krumlově. V roce 1601 přes odpor rodičů vstoupil do jezuitského řádu. Po konfliktu se světskou mocí v Českém Krumlově v roce 1622 putoval až do své smrti v roce 1643 po jižních Čechách a formou jakéhosi divadla učil katechismu prosté obyvatelstvo. Patřil také k zakladatelům jezuitské koleje v Klatovech (1636).

Na místní návsi najdeme barokní kapličku sv. Anny (dříve zasvěcena sv. Bartoloměji) z roku 1834, jež byla postavena na místě původní menší kapličky. Znavený poutník se může občerstvit v pohostinství U Turků, které stojí rovněž na návsi.

V roce 1843 byla kaple sv. Bartoloměje zvětšena do nynější podoby. Barokní oltář s obrazem sv. Bartoloměje pochází z počátku 17. století, což dokazují na něm dochované zápisy z let 1637–1638 zmiňovaného misionáře Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi. Od roku 2000 stojí „Na Kostelíku” výklenková kaplička sv. Václava. Rodiště Albrechta Chanovského, místní tvrz, stávala v areálu poplužního dvora čp. 15, nejspíš v místech, kde dnes stojí špýchar. Východně od něho jsou u silnice na Slatinu boží muka z roku 1868 a při nich v zemi položený mramorový náhrobník s téměř nečitelným erbem a letopočtem 1747. Pravděpodobně jde o místo posledního odpočinku francouzského vojáka, šlechtice, jenž zde zahynul ve válce o rakouské dědictví. V místech U Křížku je podle pověsti pochován Jan mladší Hodějovský, zastřelený zde ze zálohy roku 1620, když spěchal do Horažďovic za svou láskou Alenou Švihovskou.

Ve staré části obce je dochováno velké množství staveb lidové architektury – domy čp. 42, 61, 77, 58, 7, 72, 71 a špýchary čp. 3, 12, 18 a 23. Památkově chráněné jsou vedle již zmíněných kaplí a božích muk domy čp. 12, 13, 18, 42, 72 a 77. V obci se stále po celá desetiletí udržuje tradice staročeských maškarních průvodů, stavění máje a posvícení.

Od roku 2001 používají Svéradice svůj znak a prapor.

Informace

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.