Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Rabí

Největší hradní zřícenina v České republice prošla staletým stavebním vývojem. Počáteční mohutná hranolová věž s předhradím se rozrostla na konci 14. století a zejména ve druhé polovině 15. století o druhé předhradí a rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami, jež patřilo ve své době k nejvyspělejším v Evropě.

Dnes je hrad místem, kde se koná množství kulturních akcí pro veřejnost nebo i svatební obřady. Přímo v hradě je také expozice středověkých kachlů a jsou tu umístěny středověké archeologické nálezy. Kostel Nejsvětější Trojice, přiléhající ke komplexu hradu, byl postaven po roce 1300. Ve vsi jsou usedlosti postavené ve stylu lidového baroka, barokní hřbitovní kostel je z roku 1785.

Hradní jádro vzniklo patrně již ve 13. století ve formě strážní věže na vhodném místě jako ochrana obchodní cesty spojující města Sušici a Horažďovice. Hrad měl zpočátku nejspíš pouze nevelké předhradí, obklopené hospodářskými budovami. Jádro hradu vyplňovala obrovská obytná věž o půdorysu 13×19 metrů, spojená v úrovni druhého patra padacím můstkem s posledním podlažím věžovité stavby, kde se nacházela velká obytná síň. Vlastní obydlí pána hradu bylo zřejmě ve třetím patře donjonu (samostatně stojící obytně obranné věži hradu, posledním útočišti posádky). O prvních majitelích hradu ovšem neexistují žádné písemné zmínky. Jedním z posledních předpokladů historiků je situování románského základu hradu jako nejsevernější části državy hrabat z Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 13. století se toto území nejspíše stalo opět součástí českého státu. Má se zato, že v té době hrad, stále ještě v podobě obytné obranné věže, obývali páni z Velhartic. První písemná zmínka o Rabí je z roku 1380, kdy získali zdejší území koupí nebo prostřednictvím příbuzenských vztahů bratři Břeněk a Půta z Rýzmberka. V roce 1407 zdědili panství Břeňkovi synové. Jeden z nich, Jan z Rýzmberka, byl známým odpůrcem husitů. Proto také husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla (při druhém obležení zde Jan Žižka přišel o druhé oko). Po Janově smrti připadlo Rábí Vilému mladšímu z Rýzmberka a později jeho synovci Půtovi II. Švihovskému z Rýzmberka, který se díky svému nesmírnému bohatství a vlivnému postavení zasloužil o nebývalý stavební rozmach objektu (přestavba probíhala nejspíše za účasti významného architekta Benedikta Rejta). Za Půtova života Rabí dostalo svoji konečnou podobu a zároveň se stalo střediskem rýzmberského panství v oblasti horního Pootaví. Půta zemřel neočekávaně v roce 1504 a jeho synové byli nuceni rodinné jmění rozprodat. Poté hrad často střídá své majitele. V roce 1570 jej získává Adam Chanovský z Dlouhé Vsi, jehož rod si jej podržel ve svém vlastnictví do prvního desetiletí 18. století. Ale už předtím byl hrad během stavovského povstání vydrancován a po požáru počátkem18. století opuštěn. Následně přešel do majetku šlechtického rodu Lamberků, kteří zříceninu v roce 1920 darovali Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích za symbolickou 1 korunu. V roce 1954 byl hrad předán do rukou státu a roku 1978 vyhlášen Národní kulturní památkou.

Židovský hřbitov pochází patrně ze 17. století, kdy se zde začala usazovat židovská komunita. Pozůstatky typické židovské architektury jsou domky čp. 101 a bývalá synagoga čp. 102. Pověst říká, že kdo položí kamínek na náhrobek Benjamina, syna Jischaka Segala z roku 1732 (nahoře u zdi) může si něco přát (ne zištné přání či někomu ublížit).

Možnosti ubytování

Informace

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.