Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Žihobce

Obec je připomínaná roku 1045 jako majetek břevnovského kláštera. Její původní název byl Sivohibice (Živohybice). Dříve zde stávala tvrz, později, v 2. polovině 16. století, byla přestavěna na renesanční zámek Koců z Dobrše. Jeho dnešní barokní podobu mu dal Ferdinand Iselin z Lanau roku 1688. Dnes je v budově zámku škola a nově též informační centrum a muzeum s informacemi o bohaté historii Žihobec.

V parku je bývalá empírová jízdárna z doby kolem roku 1800, jež byla později přestavěná na tělocvičnu.

Dominantou obce je kostel Proměnění Páně, postavený v letech 1872–1876 v pseudorománském slohu podle projektů táborského stavitele Petra Jirgese. Stojí na místě farního kostela zasvěceného sv. Matoušovi, připomínaného již roku 1360. Kostel je národní památkou.

Když byl zcela zchátralý gotický kostel zbořen, vypracoval architektonický návrh nové stavby v pseudorománském slohu táborský inženýr P. Jirges. Ten pak realizoval volyňský stavitel Matěj Turek. Kostel Proměnění Páně s vysokým přístupovým dvouramenným schodištěm s parapetem je mimořádným významným dokladem řešení stavby v období historizujících slohů ve druhé polovině 19. století. Mezi lodí a presbytářem je křížová loď. Vysoká štíhlá věž v jižním nároží opřená o horizont zámeckých zdí a zeleň parku s věnečkem návesních domků činí Žihobce jedním z nejmalebnějších míst v Pošumaví.

Zámek je jednopatrová budova, vyzdobená pilastry s římsovými hlavicemi a štukovými ornamenty na hlavní římse a na vlysech okenních štítů. Stavba tvoří podélný trakt s mírnými rizality na obou koncích, jež vybíhají v nízké věže s jehlancovými střechami. Na východním rizalitu je renesanční portál a nad ním kamenný erb majitele a stavitele zámku pána z Lanau. Z původní renesanční tvrze Koců zůstaly valené klenby ve sklepích.

Lamberkové byli pány na Žihobcích déle než dvě stě let. Byli rodem starým, slavným a mocným. Svérázný Lamberk, Gustav Jáchym, jenž v roce 1834 převzal celý knížecí majetek, našel zalíbení v prosté dceři žihobeckého šafáře Hrádka a pojal ji přes protivenství za choť. Trpěl za to nejen on, ale i jeho děti. Gustava Jáchyma dodnes připomíná rozlehlý park s kamenným lehátkem, častým to místem jeho odpočinku, budova bývalé zimní zahrady, kde pěstoval subtropické stromy i bývalá škola, na jejíž stavbu značně přispěl. V podvědomí místních však nejvíce zůstává romantický, leč skutečný příběh „kněžny husopasky“, žihobecké kněžny Káči tak, jak ji ztvárnil místní rodák a gymnaziální profesor František Procházka.

V roce 1919 obec zakoupila budovu bývalého zámeckého skleníku, přestavěla ji a Žihobce se staly snad jedinou vesnicí v Čechách, jež měla budovu určenou výhradně divadlu. Žihobce byly také první vesnicí bývalého okresu Sušice, v níž byla zřízena měšťanská škola. Stalo se tak v roce 1921. Ve stejném roce zde vznikla i dvouletá živnostenská škola pokračovací. V roce 2006 měly Žihobce, včetně osady Bešetín a vesnic Bílenice, Rozsedly, Kadešice a Šimanov, 658 obyvatel. Je zde hostinec, dva obchody, koupaliště a sportovní areál s tenisovými dvorci a fotbalovým hřištěm. V zámeckém parku je taneční parket.

Možnosti ubytování

Informace

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.