Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Babylon Malý a Velký

Bývalý královácký dvorec Velký Babylon byl založen v druhé polovině 17. století Andreasem Haasem, který jsem přišel z Javorné. Haasův rod zde vydržel až do poválečného odsunu. Dvorec přežil i období působení vojáků z vojenského újezdu Dobrá Voda, ale nakonec byl po roce 1989 nesmyslně zbourán.

Josef Haas, rodák ze Stodůlek, napsal (v překladu Jana Mareše, www.kohoutikriz.org): „Jméno dvorce Babylon pochází z francouzského „pavillon“. Správa někdejších dávných zdejších dolů na zlato nechala blízko kutacích jam postavit zřejmě někde v okolí těchto míst stanu podobné stavení, sloužící zásobování a nutnému přístřeší a nazvané tenkrát pavilon. Na pražském trůně sedící Lucemburkové pocházeli z francouzského kulturního okruhu. Pravopis na starých listinách k tomu také odkazuje: „Pawilon Krank“, „Pobilon“ (podle výkladu jazykovědce Dr. Strichhirtsche). Šumavské selské dvorce s bohatstvím dětí byly bohatým nevysychajícím pramenem, který dával světu vynikající lidi. Kolik jen pokolení vzešlo z jedné takové usedlosti a jak se košatěl seznam osobností jednoho jediného rodokmenu, můžeme tu jen naznačit. V tomto případě sestavili podobný přehled všech linií rodu Haasů, zdávna usedlého na Velkém Babyloně, z Ameriky se navrátivší Johann Haas v Lipsku a paní E. Lindnerová, roz. Haasová, ve Vídni. Vycházeli od Johanna Haase „von Grünenwaldt“, povýšeného právě s tímto přídomkem roku 1653 do šlechtického stavu (dopis a erb udělený císařem Ferdinandem III. Habsburským), rychtáře v Zejvízu (Seewiesen, dnes Javorná), který prodal tamější dvůr a sklárnu roku 1666 Sebastianu Gerlovi (odtud místní jméno Gerlov, Gerlhof) a odešel do Sušice (Schüttenhofen), kde se stal radním a jeho vnuk pak tamtéž i starostou; potom kochánovská a stodůlecká linie; dále linie velkobabylonská, založená Andreasem Haasem ze Zejvízu, od toho zase vycházející linie pražská, linie na rytířském zboží Schlötenitz v Pomořanech (Pommern) a vídeňská linie s muži jako byl Dr. Ferdinand rytíř von Haas, generální konzul v bosenském Sarajevu, Josef rytíř von Haas, generální konzul v čínské Šanghaji, jeho bratr Ferdinand, generálmajor, generál Ottokar Haas „von Trotzen“. O tom, že však i sedláci na domovském statku umějí mnohého dosáhnout, svědčí případ Franze Haase, který jako starosta obce Stodůlky (Stadln) a okresní hejtman (obojí v letech 1901–1918) získal roku 1908 císařský Zlatý záslužný kříž. Jeho syn Johann zcela přestavěl dvorec i hospodářské budovy a vedl hospodářství podle těch nejmodernějších zásad (odvodňování ve velkém rozsahu, zlepšování půd, zalesňování), a to už ve dvacátých letech (rozuměj dvacátého století – pozn. překl.) zcela bez státní subvence.“

V Malém Babylonu bývala dvě stavení, ve kterých v roce 1880 žilo 11 lidí, v roce 1900 již 21, ale v roce 1921 už jen pět. V roce 2005 zde byla Správou CHKO Šumava vyhlášena přechodně chráněná plocha – nachází se zde několik druhů chráněných vstavačovitých rostlin.

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.