Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Čeňkova Pila

Známé východisko turistických výletů leží na soutoku Vydry a Křemelné. Jejich soutokem vzniká řeka Otava. Původně zde stála pila, kterou nechal postavit pražský obchodník s dřevem Čeněk Bubeníček.

V létě 1867 sem zavítal Bedřich Smetana (bylo mu tehdy 43 let), doprovázen zdejším rodákem a prvním houslistou, tehdy Prozatímního, Národního divadla, Mořicem Angerem a vychovatelem Bubeníčkových dětí dr. Janem Ludevítem Procházkou (klatovský rodák, klavírista a přítel Smetanův). Každý zde zasadil smrček. Dnes zde můžeme vidět velký Smetanův smrk. V 50. letech 19. století zde pobýval malíř Josef Navrátil.

Jsou zde dvě hydroelektrárny. Starší a menší z roku 1912 na soutoku Vydry a Křemelné, která je vybavena Francisovou turbínou o výkonu 90 kW a je dosud v činnosti. Druhá elektrárna byla postavena v letech 1937–1942, je vybavena dvěmi Francisovými turbínami o výkonu 6 MW. Jsou poháněny vodou ze Sedelské nádrže se spádem 235 m. V objektu elektrárny je informační středisko.

Stará vodní elektrárna Čeňkova pila má svůj počátek již v roce 1908, kdy byla v původní pile zpracovávající především dřevo z lesních kalamit instalována tři vodní kola pro pohon dřevoobráběcích strojů. V roce 1912 byla pila z rozhodnutí města Kašperské Hory přestavěna na vodní elektrárnu, jež byla na tehdejší dobu moderně vybavena, např. samočinným regulátorem napětí. Francisova horizontální turbína firmy Voight se dodnes nachází ve zděné kašně s věžičkou vedle strojovny. Původní roční výroba 500 kWh (stačila na zásobení města Kašperské Hory elektrickou energií) klesla od roku 1948 na 90 kW. Téměř původní elektrárna je stále v provozu (vyrobená energie se předává elektrárně Vydra).

Nová vodní elektrárna Vydra se začala stavět v roce 1937 podle projektu ing. Karla Koska. Elektrárna využívá vodní síly Vchynicko–Tetovského kanálu. Voda z kanálu je podzemím vedena do akumulační nádrže v osadě Sedlo. Vlastní akumulační nádrž o obsahu 67 000 m3 je napájena vodou z bývalého plavebního kanálu podzemním přivaděčem o délce 3,2 km. Nashromážděná voda je využívána k výrobě elektřiny především při největším zatížení elektrizační soustavy. Přes kovové česlice vytéká voda do 1 m širokého a 500 m dlouhého úbočního potrubí ústícího ve vyrovnávací komoře, tzv. „vodním zámku“. Přes přepad vybavený pojistným zařízením umístěným v kruhové stavbě v nádrži je voda sváděna 240 metrů dlouhým tlakovým ocelovým potrubím do strojovny elektrárny. Dnes je elektrárna funkční technickou památkou a muzeem s veřejně přístupnou expozicí „Šumavská energie“. Roční výroba elektrické energie dosáhla v roce 1995 30 mil. KWh. Průměrný roční výkon elektrárny je 6,4 MW.

Možnosti ubytování

« Zpět

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.