Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Když se řekne Via Nova

Poutní cesty jsou v dnes znovuobjevovány a opětovně prožívány. Stejné je to s evropskou poutní cestou Via Nova. Již dnes existující systém Via Nova nabízí v rozličných variantách 280 km cesty v oblasti Dolního Bavorska, Salzburských jezer a Horního Rakouska.

Její aktuálně prováděné rozšíření do Čech s možností dosažení přirozeného poutního cíle Svaté Hory u Příbrami přináší této poutní trase novou kvalitu a nám všem příležitost k prožitku pouti u nás i u našich sousedů.

Poutnictví, staletá tradice pěšího putování k náboženským a duchovním místům, nabízí s poutní cestou Via Nova nový rozměr. Na rozdíl např. od Svatojakubské cesty nemá tato až dosud vyhraněný cíl jakým je v př. Svatojakubské cesty Santiago de Compostella hrob Sv. Jakuba. Poutní stezka Via nova je záměrně koncipována poněkud „šířeji a moderněji“ bez nutnosti dojít k fyzickému cíli cesty.

Upřednostněna je zde vlastní podstata putování spojující Via Novu s mnoha jinými poutními cestami – „Už sama cesta je cíl“. Jde o chůzi samotnou a činnost jako takovou, o rozvoj z náboženského i spirituálního hlediska, hledání sama sebe a poznání odpovědnosti lidského bytí.

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.