Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Via Nova – konec nebo začátek?

[7. 10. 2012]

V neděli 7. října 2012 byl u kaple sv. Kolomana poblíž bavorského města Neukirchen vorm Wald slavnostně ukončen projekt rozšíření poutní cesty Via Nova. Přes nepříznivé deštivé počasí se sešli lidé ze vzdáleného i blízkého okolí aby společně s organizátory české i bavorské části společné poutní cesty z Vilshofenu na Svatou Horu oslavili oficielní ukončení prací na rozšíření poutní cesty.

Setkání, jež se neslo pod Abrahámovým „Und jetzt geh!“ „A nyní jdi!“ oficiálně ukončilo přípravné práce na rozšíření poutní cesty, poprvé za hranice zakladatelských zemí Rakouska a Německa. Stejně jako při minulých setkáních v Mauthu, Kreuzbergu nebo na Bučině lidé svojí účastí ukázali, že putování nedbá hranic. Jak to tedy s tím koncem vlastně je?

Ano, sepíšeme společné protokoly, předložíme závěrečné vyúčtování, popíšeme, kolik stojanů s informacemi jsme rozmístili v trase poutní cesty, kolik jsme vydali mapových průvodců, pochlubíme se internetovými stránkami. Ale není tohle vše teprve začátek? Oficiálním ukončením projektu rozšíření poutní cesta vlastně teprve nyní v celé své délce nově otevřeného úseku zahajuje svůj život.

Jeden ze sloganů charakterizujících naše úsilí v rámci projektu byl: „Cesta žije lidmi na cestě“. To, co se na počátku projektu zdálo jako vcelku zdařilý bonmot, se ukazuje být hlubšího významu než se na ponejprv jevilo. Poutní cesta bez lidí by byla jako řeka bez vody nebo pohár bez vína. Prozatím je v korytě řeky tenký pramínek a na dně poháru pár kapek, alespoň u nás, na české straně Šumavy. Ale už i u nás se ozývají první zvědavci, ptají se po mapách či ubytování a věřím, že začnou pátrat i po průvodcích, jež jsme v rámci projektu společně vyškolili. Stejně tak nás pomalu začínají znát i v zařízeních poskytujících služby pro poutníky. Ať je to v Domě Sv. Vintíře v Dobré Vodě, Hotelu Vintíř v Hartmanicích, Hotelu Gabretta v Sušici nebo až v hotelu U Bílého Lva ve vzdáleném Rožmitálu pod Třemšínem.

Poutní cesty žily po dlouhá staletí, naproti tomu k jejich zániku došlo nezřídka v krátké době. Projekt rozšíření poutní cesty nám ukázal, že cesta k tomu, aby cesta opět žila poutníky bude ještě dlouhá. Nicméně, první kroky jsme již ušli, společně.

Snad i jako symbol do budoucna vyšlo na závěrečné požehnání poutníkům, poutní cestě i novým studánkám u kaple sv. Kolomana slunce.

Přeji nám všem, abychom se nejen na poutní cestě potkávali co nejčastěji.

Vladimír Silovský,
koordinátor české části projektu Via NovaVia Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek? Via Nova – konec nebo začátek?

Archiv

• Hvězdicové putování po Via Nově

• Odpočinek pro poutníky

• Program Svaté Hory

• Via Nova – konec nebo začátek?

• Via Nova má své proškolené průvodce

• Vydali jsme poutní mapu

• Poutníci se sešli na Bučině

• Průvodci finišují

• Společný kurz průvodců Via Nova v polovině

• Cesta na Svatou Horu je proznačena

• Prázdninový rozhlasový seriál o putování na Via Nově

• Via Nova cyklopouť Příbram–Bodenmais 2011

• Nejdelší cesta je cesta k sobě samému

• I česká část poutní cesty Via Nova má svůj základní informační leták

• Otevření části poutní cesty Via Nova

• Treffen der Gemeinsamen Projektgruppe

• Sušice, 10. 12. 2009: Prezentace projektu Via Nova starostům obcí

• Chanovice, 10. 12. 2009: Prezentace projektu Via Nova starostům obcí

• Niederalteich, 14. 5. 2009: Úvodní setkání s Konradem Habergerem

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.