Kalendář všech akcí

Kalendář akcí najdete na samostatné stránce.

Poutníci se sešli na Bučině

O krásné druhé zářijové neděli přišli dnešní i budoucí poutníci v hojném počtu na Bučinu, aby společně oslavili svoji poutní cestu Via Nova. Více než pět set lidí z obou stran přišlo aby strávili příjemný den v podzimní šumavské přírodě.

Zázemí pro slavnost laskavě poskytl majitel hotelu Alpská vyhlídka pan František Talián, jenž se i jinak podílel na slavnosti, mj. zajištěním poutních obrázků pro každého poutníka či občerstvením pro účinkující v programu a oficiální hosty. K příjemnému odpoledni výrazně přispěli svým zasvěceným moderováním programu pan Vladimír Horpeniak, historik Muzea Šumavy, a překládající pan Josef Štemberk.

Nový úsek poutní cesty ve svém vystoupení přivítal „otec zakladatel“ pan Josef Spatzenegger, nijak neskrývající své dojetí. Bývalý starosta Seekirchenu a předseda Spolku Via Nova, jenž byl u zrodu myšlenky poutní cesty v oblasti Salzburských jezer v roce 2000, si propojením systému z Bavorska do Čech splnil svůj sen „evropské“ cesty.

Logicky prvními, kdo ve svých příspěvcích oslavili nový úsek poutní cesty byli oba starostové ze sousedících příhraničních obcí pan Max Gibis z Mauthu a pan Václav Vostradovský z Kvildy.

U mikrofonu na břehu rybníčku pod hotelem se vystřídali čeští i němečtí politici – pan Olaf Heinrich, starosta z Freyungu, paní senátorka Jiřina Rippelová se svým kolegou ze Senátu panem Tomášem Jirsou, pan poslanec Jan Bauer, Jihočeský kraj zastoupila paní Jana Krejsová. Společným mottem vystoupení politiků angažujících se trvale na Šumavě bylo přesvědčení, že společný šumavský region je na dobré cestě, kdy společné současné a budoucí projekty pomáhají překlenout ne vždy šťastnou minulost.

Víru, že poutní cesta bude přínosem pro obce na české části poutní trasy i ochotu k aktivní spolupráci na jejím dalším rozvíjení vyjádřil pan Karel Baumruk starosta Žihobec.

Ekumenický rozměr poutní cesty Via Nova podpořili společným požehnáním paní Regina Reimann, evangelická duchovní z Waldkirchenu a P. Václav Hes, administrátor Římskokatolické farnosti v Sušici.

Ale na plácku pod hotelem nebyly ke slyšení jenom oslavné řeči. Žesťový kvintet pana Beránka z Prachatic ve svých vystoupení důstojně „soupeřil“ s trojnásobně početnější bavorskou kapelou z Annathalu, bavorské a české písničky zazpívaly soubory ze Sušice a Annathalu. Třetí přítomné hudební těleso „Böhmerwald trio“, převzalo taktovku při společném zpěvu Hartauerovy šumavské hymny „V té krásné Šumavě/Tief drin in Böhmerwald“ a statečně pokračovalo ve hře i po oficiálním ukončení akce po čtvrté hodině odpolední.

Asi nejdůležitějším na celém odpoledni ale bylo, že setkali obyčejní místní lidé, aby si popovídali, poslechli a zazpívali šumavské písničky. Čeština se mísila s němčinou, úroveň znalosti gramatiky jazyka přeshraničního souseda nebyla důležitá. A jak řekl ve svém závěrečném pozvání moderátor akce: „Co by to bylo za pouť bez koláčů“. Takže, kdo jste nebyli, věřte, že šumavské koláčky od paní cukrářky Kortusové ze Stach byly tou pravou tečkou za příjemným odpolednem na Bučině.


Via Nova - Bučina - zpěváci z Annathalu. Zpívali pro radost sobě i ostatním. Via Nova - Bučina - poutníci/bavorští kolegové průvodci dorazili Via Nova - Bučina - informační materiály šly na dračku Via Nova - Bučina - přítel Wolfgang Matzke, tvůrce stezky Via Nova - Bučina - spíše než před deštěm chránily stany před sluníčkem. Půjčili nám je v Kašperských Horách a pomohli postavit kluci z dětského domova tamtéž. Via Nova - Bučina - Vašek Malina, redaktor budějovického rozhlasu se ptal a ptal a taky snad trochu užíval. Via Nova - Bučina - české a německé účastnice průvodcovského kurzu Via Nova pěkně pohromadě. Via Nova - Bučina - Prostřeí poskytnuté panem Taliánem, majitelem hotelu Alpská vyhlídka bylo příjemné a sluší se poděkovat. Via Nova - Bučina - Žesťový kvintet pane Beránka se proti přesile bavorských muzikantů snažil a hrál dobře. Via Nova - Bučina - slavilo se tu dobře. Via Nova - Bučina - P. Václav Hes nemohl mít lepší průvodkyni než paní Jiřinu Klímovou pečující o svůj kostelíček ve Kvildě. Via Nova - Bučina - nejenom duchovní potravou živ je poutník. Via Nova - Bučina - a pít se taky musí, zvláště, když je takové horko. Via Nova - Bučina - poutníci až z Chanovic. Paní Boženka s manželem si určitě dobře popovídali. Via Nova - Bučina - prostě pohoda. Via Nova - Bučina - vlajka Evropské unie na svém místě, označení podpůrného programu rovněž, moderátoři v pohotovosti, můžeme začít s oficiálním programem. Ten, kdo mluví je Vladimír Horpeniak a moderoval opravdu dobře. Ten, kdo zatím nemluví, je Pepík Štemberk, vše za chvíli přeloží a překládal opravdu dobře. Via Nova - Bučina - poutníků se sešlo dost. Odhadli jsme jich na více než pět stovek. Via Nova - Bučina - ozvučná technika nás chviličku zlobila, ale pak si nechala říct. Via Nova - Bučina - zatímco někteří VIP mluvili, jiní čekali, až na ně dojde řada. Nakonec promluvivli všichni, kdo chtěli a měli, co říci. Via Nova - Bučina - zpěvácké mládí ze Sušice pod taktovkou zkušeného sbormistra Svatoboru. Via Nova - Bučina - všechny přivítal pan Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Via Nova - Bučina - a následně přeloženo do němčiny Via Nova - Bučina - poutníky přivítal i starosta z nejbližší bavorské obce Mauthu - pan Max Gibis. Via Nova - Bučina - pan Max Gibis, starosta Mauthu Via Nova - Bučina - moderátoři a pan starosta z Mauthu Via Nova - Bučina - pan Josef Spatzenegger patří mezi Via Nova - Bučina - pan Josef Spatzenegger Via Nova - Bučina - moderátoři moderovali a moderovali, jak už to moderátoři dělají. Via Nova - Bučina - Vladimír Silovský, český manažer společného projektu Via Nova - Bučina - Konrad Haberger, bavorský manažer společného projektu a hlavní osoba projektu. Vypadal spokojeně a mluvil jako kniha. Via Nova - Bučina - Konrad Haberger Via Nova - Bučina - zpěváci z Annathalu Via Nova - Bučina - zpěváci z Annathalu, tentokráte v černobílém provedení. Via Nova - Bučina - Eda Hones z Horské Kvildy, opora přeshraniční muzikantské party Via Nova - Bučina - pozdrav z Jihočeského kraje poutníkům přinesla členka Rady kraje Jana Krejsová . Via Nova - Bučina - zpěvačky ze Sušice se líbily. Via Nova - Bučina - ze Sušice přijela i paní senátorka Jiřina Rippelová. Via Nova - Bučina - paní senátorka Jiřina Rippelová Via Nova - Bučina - Senát byl na Bučině hojně zastoupen - pan Tomáš Jirsa, senátor z Hluboké nad Vltavou. Via Nova - Bučina - pan senátor Tomáš Jirsa Via Nova - Bučina - pan senátor Tomáš Jirsa děkuje panu Františku Taliánovi za práci pro Šumavu. Via Nova - Bučina - pan senátor Tomáš Jirsa a pan František Talián. Via Nova - Bučina - pan František Talián zdraví poutníky Via Nova - Bučina - z poslanecké sněmovny na Bučinu dorazil pan Jan Bauer, předseda zahraničního výboru. Via Nova - Bučina - poslanec pan Jan Bauer Via Nova - Bučina - v Žihobcích starostuje pan Karel Baumruk. V podobných projektech vidí přínos pro širší šumavský region. Via Nova - Bučina - pan starosta Karel Baumruk z Žihobec Via Nova - Bučina - pan Olaf Heinrich je starostou ve Freyungu, Via Nova - Bučina - starosta Freyungu pan Olaf Heinrich Via Nova - Bučina - na cestu požehnání poutní cestě a poutníkům na ní od evangelické duchovní paní Reginy Reimanna a P. Václava Hese. Via Nova - Bučina - paní Regina Reimann, evangelická duchovní Via Nova - Bučina - paní Regina Reimanna a P. Václav Hes Via Nova - Bučina - paní Regina Reimann a P. Václav Hes Via Nova - Bučina - Via Nova - Bučina - Via Nova - Bučina - v černobílem provedení Via Nova - Bučina - hudba hrála a poutníci zpívali zpaměti i z listu. Via Nova - Bučina - Dechovka z Annathalu početně více než třikrát převyšovala česku kapelu, ale hráli všichni stejně pěkně. Via Nova - Bučina - muzikantky se v bavorské kapele určitě neztrácely. V Čechách dosud ne tak často vídáno. Via Nova - Bučina - nejenom duchovní potravou živ je poutník, co by to bylo za pouť bez koláčů. Via Nova - Bučina - koláčky od paní Kortusové ze Stach chutnaly znamenitě, jenom se zaprášilo. Via Nova - Bučina - A povídalo se a povídalo... Via Nova - Bučina - Dnes se kolo točí jenom tak, ale bývaly doby, kdy poutník slyšel klapat kola ve mlýnech, hamrech, stoupách... Via Nova - Bučina - Žesťový kvintet pana Beránka Via Nova - Bučina - Žesťový kvintet pana Beránka Via Nova - Bučina - Žesťový kvintet pana beránka Via Nova - Bučina - Když všichni ostatní dohráli, Via Nova - Bučina - Bohmerwald trio Via Nova - Bučina - Bohmerwald trio Via Nova - Bučina - tanec patří k pouti a když už tak pěkně hráli... Via Nova - Bučina - veselo na terase hotelu Alpská vyhlídka Via Nova - Bučina - moderátor/překladatel Josef Štemeberk si koláčky odpracoval Via Nova - Bučina - vyhládlo i pořadatelům Via Nova - Bučina - zasloužené pivo. Pochvala českého piva od Via Nova - Bučina - A pěkně pěšky domů, většinou ne daleko. Via Nova - Bučina - Pouť je od slova putovat. Někam, za něčím, za někým ... Takže nashledanou na poutní cestě Via Nova.

Archiv

• Hvězdicové putování po Via Nově

• Odpočinek pro poutníky

• Program Svaté Hory

• Via Nova – konec nebo začátek?

• Via Nova má své proškolené průvodce

• Vydali jsme poutní mapu

• Poutníci se sešli na Bučině

• Průvodci finišují

• Společný kurz průvodců Via Nova v polovině

• Cesta na Svatou Horu je proznačena

• Prázdninový rozhlasový seriál o putování na Via Nově

• Via Nova cyklopouť Příbram–Bodenmais 2011

• Nejdelší cesta je cesta k sobě samému

• I česká část poutní cesty Via Nova má svůj základní informační leták

• Otevření části poutní cesty Via Nova

• Treffen der Gemeinsamen Projektgruppe

• Sušice, 10. 12. 2009: Prezentace projektu Via Nova starostům obcí

• Chanovice, 10. 12. 2009: Prezentace projektu Via Nova starostům obcí

• Niederalteich, 14. 5. 2009: Úvodní setkání s Konradem Habergerem

Hvězdicové putování po Via Nově

[21. 7. 2013]

Bavorský tým Via Nova Vás zve v neděli 21. července 2013 za labyrintem setkání

Celá zpráva…

Odpočinek pro poutníky

[11. 7. 2013]

Na kameni z bavorské žuly k posezení (i poležení)…

Celá zpráva…

Archiv aktualit

Archiv toho, co se dělo, najdete na samostatné stránce.

Partnerský projekt
Pilgerweg VIA NOVA

Copyright © 2010 RRA Šumava a Karel Viták (www.dva.cz). Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Informace z těchto stránek podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.